Logo

ITZALA

Oficiálny predajca VELUX®

Dodanie
Priamo zo závodu VELUX k vám
0
Oficiálny predajca VELUX

Zásady používania súborov cookie

Spoločnosť Altaterra Kft. rešpektuje a chráni vaše súkromie. V nasledujúcom dokumente si môžete prečítať informácie o tom, ako zásady používania súborov cookie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú spôsob, akým spracúvame, ukladáme a používame vaše údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov EÚ a slovenskými zákonmi.

Spoločnosť Altaterra Ktf. zodpovedá za zhromažďovanie, ukladanie a spracúvanie vašich údajov. Niektoré informácie si od vás vyžiadame priamo, no iné informácie sa zhromažďujú automaticky. 

1. Postup zhromažďovania informácií
Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytujete v žiadostiach o produkty, služby alebo informácie, pri registrácii v našej spoločnosti, účasti na verejných fórach či iných aktivitách na našich webových lokalitách a v aplikáciách, v rámci odpovedí na prieskumy zákazníkov alebo pri inom spôsobe komunikácie s nami. 

1.1 Používanie súborov cookie
Informácie zhromažďujeme využívaním rôznych technológií, ako sú napríklad súbory cookie. Zahŕňa to návštevy našich lokalít a aplikácií alebo používanie našich aplikácií na lokalitách či platformách tretích strán. Súbory cookie sú malé súbory, v ktorých sa ukladajú informácie o počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení určitej osoby. Subjektu, ktorý príslušný súbor cookie umiestnil do zariadenia určitej osoby, umožňujú rozpoznávať túto osobu na rôznych webových lokalitách, v rôznych zariadeniach alebo pri vyhľadávaniach. Súbory cookie možno využívať viacerými užitočnými spôsobmi. Nám a tretím stranám napríklad pomáhajú pochopiť, ktorá časť našej webovej lokality je najobľúbenejšia, pretože vďaka nim vidíme, ktoré stránky a funkcie návštevníci otvárajú a využívajú a koľko času trávia prezeraním týchto stránok.

1.2 Google Analytics

Naša webová lokalita využíva Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej uvádzané ako „spoločnosť Google“). Služba Google Analytics využíva súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej lokality. Informácie, ktoré súbor cookie vytvára o vašom používaní našej webovej lokality, sa bežne prenášajú na server spoločnosti Google nachádzajúci sa v USA, v ktorom sa ukladajú. Ak je však na tejto webovej lokalite aktivovaná funkcia anonymizácie adresy IP, spoločnosť Google vašu adresu IP v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších zmluvných štátoch vopred skráti, a to na základe dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len za výnimočných okolností sa na server spoločnosti Google nachádzajúci sa v USA prenesie celá adresa IP a skráti sa až tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google tieto informácie používať na vyhodnocovanie používania webovej lokality, na vytváranie správ o aktivitách na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality a internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s ďalšími údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť v nastavení prehliadača, no upozorňujeme, že v takom prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej lokality. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť zhromažďovať údaje vytvorené súborom cookie a súvisiace s používaním webovej lokality (vrátane adresy IP) a tiež spracúvať údaje, a to prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý nájdete kliknutím na prepojenie http://tools.google.com/dlpage.


2. Komentáre a otázky
Ak máte komentár alebo otázku týkajúcu sa týchto zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom. Naše lokality a aplikácie môžu obsahovať prepojenia na ďalšie lokality, ktoré nevlastníme ani neriadime a nenesieme zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov platné na týchto lokalitách. Povzbudzujeme vás, aby ste pri odchode z našich lokalít alebo aplikácií postupovali obozretne a prečítali si zásady ochrany osobných údajov platné na ďalších lokalitách, ktoré môžu zhromažďovať vaše osobné údaje.

V súvislosti so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť. Obrátiť sa na nás môžete využitím kontaktných údajov uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov. Sťažnosť podaná spoločnosti Altaterra Kft musí obsahovať meno a kontaktné údaje sťažovateľa. Sťažnosť prešetríme a odpovieme na ňu do 30 dní. Ak zvážite, že sa nám sťažnosť nepodarilo vyriešiť uspokojivo, môžete podať sťažnosť úradu:

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel. +421 2 32 31 32 14
Fax +421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: https://www.dataprotection.gov.sk

3. Kontaktné údaje
Túto webovú lokalitu vlastní a prevádzkuje spoločnosť Altaterra Kft., registračné číslo 08-09-013626 so sídlom na adrese Malom Köz. 1, 9431 Fertőd, Maďarsko.  
Obrátiť sa na nás môžete písomne na adrese sídla spoločnosti uvedenej vyššie, zaslaním e-mailu na adresu customerservices@itzala.com. Tel: +42 12 32 784 624.

Tieto zásady používania súborov cookie sme naposledy aktualizovali v máji 2018.

Spoločnosť Altaterra Kft. ukladá a spracúva vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.