Logo

ITZALA

Oficiálny predajca VELUX®

Dodanie
Priamo zo závodu VELUX k vám
0
Oficiálny predajca VELUX

Zásady ochrany osobných údajov

Altaterra Kft.  Oznámenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Altaterra Kft.  rešpektuje a chráni vaše súkromie. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Altaterra Kft.  („Oznámenie o ochrane osobných údajov“) vám má pomôcť pochopiť, prečo o vás zhromažďujeme osobné údaje, aké typy osobných údajov zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme, ako dlho ich uchovávame, s kým ich zdieľame a, aké máte práva. Vysvetľujeme tiež, ako udržiavame vaše údaje v bezpečí.

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Altaterra Kft.  je v súlade s všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 („GDPR“).

Správcom údajov, ktorý zodpovedá za vaše osobné údaje, je Altaterra Kft., registračné číslo 08-09-013626 so sídlom na adrese Malom Köz. 1, 9431 Fertőd, Maďarsko., customerservices@itzala.com.

Prečo spracovávame osobné údaje a právne základy na ich zhromažďovanie1. Prečo spracovávame osobné údaje a právne základy na ich zhromažďovanie

 Hlavným dôvodom, prečo vaše údaje zhromažďujeme, používame a ukladáme, je umožniť nám poskytovať vám služby. „Služba“, „naša služba“ a podobné pojmy znamenajú obchodovanie s vami/vašou organizáciou a pomoc pri otázkach, predajných procesoch a reklamáciách.

Informácie o vašom používaní služieb spracovávame aj pre účely rozvoja podnikania, aby sme vás mohli informovať o našich obchodných aktivitách, produktoch a službách prostredníctvom marketingu a aby sme mohli zlepšovať naše služby prostredníctvom spätnej väzby, ktorú nám poskytnete. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj na zmluvné a náborové účely a na splnenie zákonných povinností. 

Osobné údaje spracovávame na základe rôznych právnych základov uvedených nižšie.

Plnenie zmluvy vrátane nákupu – GDPR článok 6 ods. 1 písm. b):

 • Keď spracovávame osobné údaje v súvislosti so zmluvou, je naším právnym základom „plnenie zmluvy“, vrátane nákupu. 

Súhlas – GDPR článok 6 ods. 1 písm. a):

 • Keď rozosielame informácie o našich produktoch, robíme to na základe vášho súhlasu. Pokiaľ je právnym základom na spracovanie súhlas, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Zákonná povinnosť – GDPR článok 6 ods. 1 písm. c):

 • Vaše osobné údaje zdieľame s orgánom činným v trestnom konaní alebo inými štátnymi orgánmi len vtedy, keď je to našou zákonnou povinnosťou.

Oprávnený záujem – GDPR článok 6 ods. 1 písm. f):

 • Máme oprávnený obchodný záujem na spracovanie vašich údajov, napríklad keď vám pomáhame s otázkami.

Osobitné kategórie – GDPR článok 9 ods. 2 písm. a) a GDPR článok 9 ods. 2 písm. f):

 • Keď spracovávame osobitnú kategóriu údajov, robíme to preto, aby sme vyhoveli regulačným požiadavkám súvisiacim s dodržiavaním predpisov.

Typy osobných údajov, ktoré spracúvame2. Typy osobných údajov, ktoré spracúvame

 Nižšie sú uvedené hlavné typy osobných údajov, ktoré spoločnosť Altaterra Kft. zhromažďuje, spolu s hlavným účelom a právnym základom na zhromažďovanie osobných údajov:

Aktivita

 

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

( príklady)

Účel(-y)

Právny základ

 

 

Všeobecné obchodné operácie

Meno, kontaktné údaje a ďalšie informácie nevyhnutné na obchodovanie s vami alebo vašou organizáciou.

V rámci obchodnej činnosti spoločnosti Altaterra Kft. všeobecne zhromažďujeme osobné údaje o fyzických osobách, zákazníkoch, dodávateľoch (vrátane poskytovateľov služieb tretích strán) a ďalších zúčastnených stranách. Vaše údaje môžeme použiť aj na testovanie systémov.

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b)

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)

 

Pomoc pri vybavovaní otázok

 

 

 

 

Meno, e-mailová adresa, telefónne čísla, konverzácie, ďalšie kontaktné údaje, fotografie a pôdorysy vášho domu, ak ich spoločnosti Altaterra Kft. poskytnete.

 

 

Môžete sa rozhodnúť poskytnúť nám osobné údaje, napríklad kontaktné údaje, keď nás kontaktujete telefonicky, e-mailom, poštou, pomocou nášho chatbotu alebo pomocou našich dostupných digitálnych platforiem.

 

Tieto osobné údaje nám umožňujú odpovedať na žiadosti o informácie týkajúce sa napríklad výrobkov VELUX a Altaterra, žiadostí o cenovú ponuku, či informácie o inštalácii výrobkov VELUX a Altaterra.

 

 

Môžeme vás tiež požiadať, aby ste nám po interakcii poskytli spätnú väzbu prostredníctvom prieskumov.

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a)

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b)

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)

 

 

Predaj (vrátane internetového predaja) a vybavovanie objednávok.

 

 

 

 

Meno, kontaktné údaje, údaje o platobnej a kreditnej karte, informácie o úvere, kontrola úveru a pod.

Za účelom obchodovania s vami alebo vašou organizáciou môžeme zhromažďovať osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Vaše údaje používame na analýzu nákupných trendov prostredníctvom vašej aktivity v internetovom obchode a histórie nákupov, aby sme vám mohli poskytnúť prispôsobené prezeranie. Ďalej údaje používame na spracovanie a vybavovanie objednávok v internetovom obchode tým, že uľahčujeme doručovanie objednávok produktov a poskytujeme príslušný zákaznícky servis, vrátane vybavovania vami vráteného tovaru.

 

Informácie môžeme poskytnúť logistickým partnerom za účelom vybavenia objednávky zákazníka vrátane zaistenia doručenia produktov spoločnosti zákazníkovi alebo pomoci s otázkami, ako je zabezpečenie konzultácie medzi vami a našimi produktovými poradcami. Vaše údaje tiež zdieľame s tretími stranami na účely kontroly úveru.

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b)

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a)

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)

 

 

Kampane

Meno, kontaktné údaje a pod.

Realizácia rôznych kampaní (napr. programov odmien, kampaní cashback, lotérií). Pred zapojením sa do týchto aktivít je vyžadovaný súhlas so zmluvnými podmienkami a pravidlami.

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a)

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b)

Reklamácia výrobkov

Meno, kontaktné údaje a pod.

Sprostredkovanie servisu výrobkov spoločnosti VELUX a Altaterra v rámci záruky spoločnosti VELUX a Altaterra alebo plateného servisu, teda riešenie reklamácií telefonicky aleboe-mailom. V tejto súvislosti môžeme vaše osobné údaje zdieľať s partnermi spoločnosti VELUX a Altaterra ,aby vám pomohli so servisom.

Môžeme vás tiež požiadať, aby ste nám po interakcii poskytli spätnú väzbu prostredníctvom prieskumov.

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. c)

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)

Rozvoj podnikania a aplikácie Altaterra Kft.

 

 

Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú na našich digitálnych platformách a v aplikáciách spoločnosti Altaterra Kft.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a osobné údaje zhromaždené na našich digitálnych platformách využijeme, aby sme lepšie porozumeli spotrebiteľom a mohli s nimi viesť relevantnú komunikáciu všetkými kanálmi, na ktorých s nami alebo spoločnosťou Altaterra Kft prichádzate do kontaktu. Osobné údaje sa budú používať aj na vývoj produktov a služieb.

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a)

 

Marketing

 

 

Kontaktné údaje, história prehliadania, informácie o predaji a predplatnom služieb, ako je meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, história nákupov, jedinečné identifikátory, ako sú ID súborov cookie alebo ID zariadenia, sledovaná história prehliadania založená na týchto ID a pod.

 

Upozorňujeme, že tento zoznam nie je úplný, pretože môžeme spracovávať akékoľvek osobné údaje získané v súvislosti s vašou interakciou s našimi webovými stránkami, mobilnými aplikáciami, produktmi a službami.


Na základe vášho súhlasu alebo prípadne oprávneného záujmu spracovávame vaše osobné údaje za účelom informovania o obchodných aktivitách, produktoch a službách spoločnosti Altaterra Kft.

Na vyššie uvedené účely vytvárame marketing prispôsobený vašim preferenciám a profilu s cieľom napr.:

 

– optimalizovať a prispôsobiť obsah a doručovanie našich marketingových oznámení, keď si ich prajete dostávať,

– poskytovať vám marketing na mieru na základe vašich preferencií a profilu, a to ako pri komunikácii s nami prostredníctvom našich vlastných kanálov, tak aj prostredníctvom kanálov tretích strán (napr. sociálnych médií, vyhľadávacích webov, marketplaces).

 

Ak si neželáte dostávať žiadne ďalšie informácie, môžete kedykoľvek ľahko a bezplatne zrušiť odber našich marketingových oznámení. Spôsoby odhlásenia nájdete v súvislosti s prihlásením na odber alebo prijímaním marketingových oznámení od nás. Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom alebo poštou a odhlásiť sa z odberu, viď časť8.

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a)

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)

 

 

 

 

Vaša účasť na fotografiách, vo videách, referenciách a kampaniach

Ak ste s tým súhlasili a fotografiu nám poslali alebo ak vašu fotografiu vyhotovil nami najatý fotograf.

Fotografie, referencie a pod. použijeme tak, ako je popísané v zmluve, ktorú ste podpísali.

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b) pokiaľ je fotografia a referencia založená na zmluve s náhradou škody, upozorňujeme, že nemôžete uplatniť právo na opravu alebo vymazanie/odstránenie fotografie.

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a) Ak sa fotografie a referencie spracovávajú na základe súhlasu, môžete uplatniť všetky práva uvedené v časti 6 nižšie.

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f), ak je fotografia alebo video vytvorené na internom podujatí spoločnosti Altaterra Kft. a pod. a my tieto fotografie alebo video zdieľame iba interne.

 

Návštevníci webových stránok, zákaznícke prieskumy a prieskum trhu

 

 

Osobné údaje z digitálnych platforiem alebo od zákazníkov v rámci prieskumov.

Za účelom zlepšenia ponúkaných výrobkov a služieb môžeme v rámci prieskumov zhromažďovať osobné údaje návštevníkov digitálnych platforiem či zákazníkov.

 

Budeme vás kontaktovať s prieskumom a spracovávať osobné údaje v rámci prieskumov buď na základe súhlasu, alebo oprávnených záujmov.

 

Prieskumy spracovávajúce osobné údaje na marketingové účely budú použité iba s vaším súhlasom.

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a)

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)

Nábor zamestnancov a pracovné zmluvy

Meno, kontaktné údaje, pracovná história, diplomy o vzdelaní, kontroly príslušných záznamov, informácie o profesionálnych záujmoch a pod.

Keď sa osoba uchádza o zamestnanie alebo s nami uzatvára pracovnú zmluvu, môžeme zhromažďovať určité informácie, ako je meno, kontaktné údaje, informácie o pracovnej histórii, diplomy o vzdelaní, kontroly príslušných záznamov a informácie o profesijných záujmoch.

Tieto údaje možno získať priamo od osoby, od náborového poradcu vrátane referencií a z verejne dostupných zdrojov.

Tieto informácie nám slúžia pre informáciu alebo ako pomoc pri rozhodovaní o tom, či danej osobe urobiť ponuku zamestnania alebo ju zamestnať na základe zmluvy.GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b)

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)

 

 

 

Dodržiavanie predpisov vrátane protikorupčných opatrení, linky pre oznamovateľov a kontroly sankcií.

Všetky typy osobných údajov.

Osobné údaje môžeme zhromažďovať, aby sme vyhoveli zákonu, rozhodnutiu súdu alebo úradu, prípadne aby sme poskytli informácie príslušným štátnym orgánom, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon.

 

 

 

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. c)

 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)

 

GDPR – článok 9 ods. 2 písm. a)

 

GDPR – článok 9 ods. 2 písm. f)

 

 

 

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje3. Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Priamo od vás

Vo väčšine prípadov sa osobné údaje zhromažďujú priamo od vás alebo sa generujú v rámci používania našich služieb, výrobkov a kanálov. Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď si od nás vyžiadate produkty, služby alebo informácie, zaregistrujete sa u nás, zúčastňujete sa na verejných fórach, používate chatbot alebo iné aktivity na našich digitálnych platformách a v aplikáciách, odpovedáte na zákaznícke prieskumy alebo s nami inak komunikujete. Zbierame informácie prostredníctvom rôznych technológií, ako sú napríklad súbory cookie. Informácie o súboroch cookie nájdete v našom Oznámení o súboroch cookie.

Od našich obchodných partnerov

V niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje získať od našich obchodných partnerov, ak potrebujú našu pomoc, aby vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby.

Z vašich verejných webových stránok

V niektorých prípadoch zhromažďujeme vaše osobné údaje na webových stránkach vašej spoločnosti, keď vám chceme ponúknuť naše služby.

Odkazy na ďalšie webové stránky

Táto webová stránka obsahuje prepojenia na ďalšie webové stránky (napríklad Facebook, Google+, YouTube a Pinterest), na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že nezodpovedáme za iné webové stránky ani ich obsah. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame4. Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

 Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu nevyhnutnú na účely popísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. To znamená, že doby uchovávania sa líšia podľa typu informácií a dôvodu, pre ktorý ich máme k dispozícii.

Príklady doby uchovávania:

 • Kým sa z marketingovej kampane neodhlásite, čo môžete urobiť kedykoľvek.
 • Fotografie a referencie budeme uchovávať tak dlho, ako je to uvedené v zmluve.
 • Osobné údaje sú uchovávané až do ukončenia náborového procesu alebo do odvolania súhlasu (pokiaľ bol udelený pre budúce nábory).
 • Z dôvodu dodržiavania napr. protikorupčných predpisov budeme údaje uchovávať v súlade so zákonmi, ktoré sme povinní dodržiavať.

S kým zdieľame vaše osobné údaje5. S kým zdieľame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje zdieľame v rámci skupiny Altaterra Kft., ale iba ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý vaše osobné údaje spracovávame.  

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s vybranými tretími stranami, okrem iného s:

 • obchodnými partnermi, dodávateľmi a subdodávateľmi, s ktorými spolupracujeme, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby počas procesu podpory a predaja, vrátane napríklad poskytovateľov logistických služieb a externého zákazníckeho servisu.
 • Poskytovateľmi technológií, napríklad analytické technológie, technológie sledovania, technológie cielenia a opätovného cielenia a poskytovateľmi vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich platforiem, ako aj spoločnosťami, ktoré nám poskytujú podporu a hosting webových stránok.
 • Inzerentmi a reklamnými sieťami, ktoré používajú údaje na výber a zobrazovanie relevantných reklám vám a iným osobám, ak ste na to dali svoj súhlas.
 • Sociálnymi sieťami, ako sú Facebook, Instagram alebo Google, ak je to nutné, pri spracovaní na marketingové účely a na základe vášho súhlasu.
 • S inými stranami na zaistenie bezpečnosti a ochrany našich zákazníkov, na ochranu našich práv a majetku, na dodržiavanie právnych postupov alebo v iných prípadoch (ak sa v dobrej viere domnievame, že zverejnenie vyžaduje zákon).
 • Spoločnosťami, ktoré prevádzkujú digitálne platformy a nástroje v mene našej spoločnosti za účelom poskytovania služieb súvisiacich s našou činnosťou (napr. programy zberu bodov, kampane cashback, lotérie alebo školenia). 

Pri spolupráci s externými poskytovateľmi služieb uzatvárame v prípade potreby zmluvu o spracovaní údajov. Títo poskytovatelia služieb smú vaše osobné údaje používať výlučne na účely, ktoré od nich vyžadujeme my alebo zákon. 

Prenos do tretích krajín 

V niektorých prípadoch môžeme osobné údaje odovzdávať aj spoločnostiam v tzv. „tretích krajinách“, čo sú krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak to urobíme, zaistíme ochranu údajov a odovzdáme ich iba v prípade, že platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 • v danej krajine existuje zodpovedajúca úroveň ochrany stanovená Európskou komisiou,
 • spoločnosť je certifikovaná podĺa EU – U.S. Data Privacy Framework aĺebo
 • používame štandardné zmluvné doložky (vzorové doložky EÚ) schválené Európskou komisiou a ďalšie doplnkové opatrenia na reguláciu prenosu údajov.

Zabezpečenie údajov6. Zabezpečenie údajov

 Bezpečnosť, integrita a dôverný charakter vašich osobných údajov sú pre nás nesmierne dôležité. Zaviedli sme technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím a úpravami. Z času na čas prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy s cieľom zohľadniť vhodné najnovšie technológie a metódy. Majte na pamäti, že aj napriek nášmu najväčšiemu úsiliu nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé ani nepreniknuteľné.

Vaše práva na ochranu osobných údajov7. Vaše práva na ochranu osobných údajov

 Nariadenie GDPR vám ako dotknutej osobe poskytuje nasledujúce práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás uchovávame:

Vaše práva

Právny základ

Spracovanie

Prístup k vašim údajom

GDPR článok 15

Máte právo požadovať informácie o tom, či spoločnosť Altaterra Kft. spracováva osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, máte právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov.

Žiadosť o opravu

 

GDPR článok 16

Máte právo kedykoľvek požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracovávame.

 

Žiadosť o vymazanie

GDPR článok 17

Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov v závislosti od činností spracovania a za určitých okolností skôr, než by sme boli za normálnych okolností povinní spracovanie ukončiť.

Žiadosť o obmedzenie spracovania

 

GDPR článok 18

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania, čo znamená, že môžete spoločnosť Altaterra Kft. požiadať, aby za určitých okolností obmedzila používanie vašich osobných údajov.

Prenositeľnosť údajov

 

GDPR článok 20

Za určitých podmienok máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v strojovo čitateľnom formáte.

 

Právo vzniesť námietku

GDPR článok 21

Ak nie ste spokojní s tým, ako v spoločnosti Altaterra Kft. spracovávame osobné údaje, môžete svoje námietky zaslať na adresu customerservices@itzala.com V prípade podania sťažnosti je potrebné poskytnúť meno a kontaktné údaje sťažovateľa spoločnosti Altaterra Kft.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétnych osobných údajov, ktoré o vás spracovávame alebo uchovávame, alebo ak chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa prosím na adresu customerservices@itzala.com.

Na vašu žiadosť o uplatnenie niektorého z vašich práv odpovieme do jedného mesiaca, máme však právo túto lehotu predĺžiť o dva mesiace. Ak čas na odpoveď predĺžime, budeme vás o tom informovať do jedného mesiaca od zaslania žiadosti.

Ak sa domnievate, že sa nám nepodarilo sťažnosť uspokojivo vyriešiť, môžete podať sťažnosť miestnemu úradu na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje svojej národnej agentúry na ochranu osobných údajov nájdete na internetovej stránke Európskeho zboru na ochranu osobných údajov: www.edpb.europa.eu.

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Altaterra Kft.8. Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Altaterra Kft.

Z času na čas môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov meniť, aby sme zohľadnili najnovšie technológie, priemyselné postupy, regulačné požiadavky, prípadne na iné účely. Na podstatné zmeny vás upozorníme, a ak to vyžaduje platný zákon, požiadame vás o vyjadrenie súhlasu.

9. Komentáre a otázky

Ak máte komentár alebo otázku týkajúcu sa týchto zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom. Naše lokality a aplikácie môžu obsahovať prepojenia na ďalšie lokality, ktoré nevlastníme ani neriadime a nenesieme zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov platné na týchto lokalitách. Povzbudzujeme vás, aby ste pri odchode z našich lokalít alebo aplikácií postupovali obozretne a prečítali si zásady ochrany osobných údajov platné na ďalších lokalitách, ktoré môžu zhromažďovať vaše osobné údaje.

V súvislosti so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť. Obrátiť sa na nás môžete využitím kontaktných údajov uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov. Sťažnosť podaná spoločnosti Altaterra Kft musí obsahovať meno a kontaktné údaje sťažovateľa. Sťažnosť prešetríme a odpovieme na ňu do 30 dní. Ak zvážite, že sa nám sťažnosť nepodarilo vyriešiť uspokojivo, môžete podať sťažnosť úradu:

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel. +421 2 32 31 32 14
Fax +421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: https://www.dataprotection.gov.sk

10. Kontaktné údaje
Túto webovú lokalitu vlastní a prevádzkuje spoločnosť Altaterra Kft., registračné číslo 08-09-013626 so sídlom na adrese Malom Köz. 1, 9431 Fertőd, Maďarsko.  
Obrátiť sa na nás môžete písomne na adrese sídla spoločnosti uvedenej vyššie, zaslaním e-mailu na adresu customerservices@itzala.com. Tel: +42 12 32 784 624.

> Stiahnite si Zásady ochrany osobných údajov